Blog

Het leerproces voor hoogbegaafde leerlingen; toch anders? lees verder
Hoogbegaafd...help!

Heeft u een hoogbegaafd kind of u vermoedt dat uw kind hoogbegaafd is? Of heeft u een hoogbegaafd kind in de klas? Dan doorloopt dit kind van jongs af aan een andere ontwikkeling dan je zou verwachten. En dan heeft dit kind andere support nodig dan de gebruikelijke, zowel thuis als op school. En loopt het vaak niet zo lekker als je zou wensen...

Ondersteuning
Bij veel kinderen merken ouders en leerkrachten dat ze niet lekker in hun vel zitten. Hiermee geven de kinderen zelf aan dat er iets moet gebeuren. XL-leren richt zich op de ondersteuning van deze kinderen en hun ouders, op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, basisscholen en middelbare scholen en op de ontwikkeling van materialen die hierbij helpen.

Talentontwikkeling
Met de juiste begeleiding komen de talenten van deze groep kinderen op alle fronten tot bloei en zullen ze de sleutels naar hun eigen geluk in handen krijgen. Daarom is het van belang dat ze de vaardigheden leren die ze daarvoor nodig hebben.

Excelleren
Als ouders, leerkrachten of school ontbreekt het vaak aan tijd, kennis en aandacht om zelf de juiste begeleiding te geven. XL-leren heeft zich hierin gespecialiseerd en biedt uw kind of uw leerling de juiste ondersteuning om te kunnen excelleren op alle fronten. Zo kan ook deze groep kinderen op het eigen niveau gaan presteren en daarmee goed in hun vel komen te zitten.

Met de juiste ondersteuning komt het kind goed in zijn vel te zitten en kan het gaan excelleren